I RACCONTI DI CARLO PAGNINI IN PILLOLE

“Do’ ch’a gì sa chel ragazz Deléna?” Chel ragazz a i era me.
“Quant a poss al voj ch’el sia tachèd ma me parchè, s’al lasc da par ló, a i ò paura ch’el facia i dann”. Capitèva par daver dle volt ch’a cumbinèva involontariament qualch guèi.
“A vagh a arcoja una gluppa d’erba d’ campagna acsé l’impèra anca ló d’arcnoscia quella che s’ pó magnè. Crescend an se sà mèi. El pudria anca avé bsogn”.
L’erba d’ campagna la i era un’insalèda mista de Grugn, Scarpégn, Rapastei, Pusnach, e atre qualità comestibil. I post presapoch i era sempre i medesim: i camp d’ Buc’létt, de Galozz, de Sapafond, de Forlani, de Mazaloch… Arturnand a chèsa a pasémmi sempre d’avanti da Gardlén.
Gardlén l’era un ch’ l’avéva le pusion.
I su’ cuntadén i purtèva gió, da la campagna, i prodott dla tera. E ló, quant el vedeva a pasè ma neatre dó, el fèva finta da scartè i cepp d’insalèda da butè via in mod che mi’ mèdra i pudéssa arcoja.
“Toh, vara maché. Sti smanèd i me porta gió sempre anca la roba meza fraida.”
Mi’ mèdra j dmandèva: “A la poss chiapè me Gardlén?”
Ló j rispundéva: “Ah, s’a la purtè via Vo’ a me fè un piacer. S’ no me tocca rimpì el bidon dla mundezza.”
Acsé, anca par cla volta, s’ pudéva magnè dó foj d’insaleda tendra e fresca insiem sa l’erba d’ campagna.
Se po’ stle ocasion le capitèva de dmeniga s’ capiva subit ch’ l’era un giorne de festa parchè tramez a la verdura c’era, guèsi sempre, anca qualch peztén dle alig o de furmai.

Tagged with →  
Share →

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.