I RACCONTI DI CARLO PAGNINI IN PILLOLE

L’inverne el giva avanti tranquéll come sempre sa la su’ solita flemma.
Sotta i tett mèlardott dle casnén de Pantèn, cuperti da ‘na morbida e candida stesa de név, la vita la pulsèva a fadiga.

I riscaldament, dentra tantle abitazion, ancora i nn’esisteva. C’era i madon de tera cota che, scaldèdi in tla brègia del camén e vruchièdi in t’una peza de pann, quant s’ giva a lett, i s’ meteva sotta i pid. I calzett, fati a mèn sa ‘na lena capréna sórta e rozza, i contribuiva a proteggia, par un pèra d’ora, da le temperatur pió bass dla nutèda. I capott, i giacon, le mantell e tutt i pagn pió pesant ch’a i avémmi, i se stendeva sóra el lett, al post dle cupert e dle imbutid, (che spess l’en c’era), par manténa el pió posibil chel po’ de calor indispensabil par non murì congelèd.

La necesità la stimolèva continuament la ricerca de qualca ingegnosa invenzion. Par esempi: “el prét” e “la moniga”; dó congegn inventèd par la stagion pió rigida dl’ann. “El prét”, una spec de barchetta de legn rivestida de lamira zinghèda, l’aveva el compit da téna solevèd le cupert par non fè arcida i lanzói. “La moniga” invec, la i era un tighèm de cocc, sa un manigh com un cmarel e ‘na gran bocca larga da rimpì sa i carbon aces, la i era fata par essa pugèda dentra “el prét” tre o quatre ora préma da gì a durmì in mod da truvè, al moment giust, el lett tiepid e sciutt. In tle fnestre sganganèd, sa i vetre crétt o adiritura rotti del tutt ch’i lascèva pasè anca la galaverna, tuchèva chiuda le fesur sa la carta e i stracc.

O s’ no muchiè la név da d’ fora in mod ch’an pudessa entrè i spifre da tutt le part. E stèd propi in t’una nutèda régida e ventosa del 16 de g’nèr del 1933 che, mi’ pèdre, dipendent dl’Ospedèl l’era rincasèd, a la fin d’un turne de lavor, a le dó dop de meza nott. Pareva tutt normèl. Mi’ pèdre e mi’ mèdra i durmiva in tla cambra matrimonièl e neatre fioj, tutti insiem, in t’un cl’atra. Me a i era el pió pcén de quatre maschi e tre femin mo, malé a i ermi sol in cinque parchè quant a so’ nèd, un fradèl e una surela i era già mort.

Poch dop che la campèna pió grosa del campanil di Capucén la i aveva fatt sentì i quatre rintocch, mi pèdre svighiand ma mi’ mèdra i à détti ch’el se vleva gambiè la biancheria intima; osia la maja pesant e le mutand longh de lèna. Cla volta el pigiama ann’usèva in tle faméj di purett. Spaventèda lia j à dmandèdi s’el stèva poch ben. “Me dol un bel po’ el stomigh”. J à risposti ló sa un fil de voc.
Vést che ancora an c’era gnanca el telefon, mi’ mèdra j à dmandèdi: “A i ò da mandè ma un de chi ragazz a chiamè ma ‘l dutor?” “Fa un po’ com te cred.” J à détt ló “Mo, sta volta, me sa tant, ch’an te farà in temp a fè un gran ché.”

A le dó l’era vnud a lett. A le quatre el s’era svighièd. A le quatre e vént l’era già mort. Mi’ mèdra, spalancand la fnestra, la s’è messa a urlè par dmandè aiut. S’è svighièd tutta la strèda. In t’un atim i parent, j amigh, i conoscent, i aveva rimpid la chèsa. Me, tramezz a tutta cla confusion de gent, sa i calzuncén in t’una mèn e le papucc in t’un cl’atra, a m’so’ truvèd, imbrigiulid dal fredd, davanti a una scena pietosa che da grand a i ò arvést in ti quèdre e in tle stètue important.

Mi’ mèdra in snoch’ in tel mezz del lett sa mi’ pèdre in tla bracèda ch’ l’era spirèd mentre che lia j gambièva la maja.
Una mi’ cugéna la m’à vruchièd in t’una cuperta e la m’à purtèd a chèsa sua. Mi’ pèdre, a quarantasei ann, an c’era pió par nisciun.
Una lèdra silenziosa i l’aveva purtèd via par sempre lasciand una pora dona, de quarantadó ann, sa cinqv fioj d’arlevè e proteggia.
El pió grand l’aveva dicdot ann e me, ch’a i era el pió pcén, ancora an n’aveva gnanca cinque.

Tagged with →  
Share →

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.